Mededelingen

Het bestuur zal middels dit tabblad de leden op de hoogte houden van de laatste gebeurtenissen binnen de vereniging. Nieuwe medelingen worden via de email en deze website bij de leden onder de aandacht gebracht. U als bezoeker kunt deze mededelingen hier ook inzien. • Beste clubgenoten,  Nu we alweer over de helft van de competitie zijn wordt het weer tijd voor de algemene ledenvergadering (ALV).
  Het bestuur is voornemens deze te houden op maandagavond 23 april 2018 van 19.30 tot 20.30 uur in "De Kei".
  De agenda volgt een week van te voren, ook als reminder voor de ALV. Heeft iemand nog een agendapunt of suggestie
  mail het ons even. Graag tot de 23e april verdere info volgt.

  Groeten, Ronald Bergman.
 • Oproep A.L.V. op maandag 25 april 2016
  aanvang 19.30 in sporthal 'De Kei' • Beste clubgenoten,

  Maandag 25 april heeft het bestuur de Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) gepland. Er staan belangrijke punten op de agenda!

  De punten die in ieder geval besproken worden betreft een voorstel contributieverhoging voor de leden die competitie spelen, teamsamenstelling
  najaarscompetitie 2016 en vermindering aantal uren zaalhuur.

  Toelichting: Door een krimp in het ledenaantal en een contributieverplichting van € 68,-- per persoon aan de NTTB zijn wij genoodzaakt de contributie te verhogen voor de competitiespelers.
  Momenteel spelen wij met vier teams in de competitie maar doordat ook het aantal competitie-spelende leden afneemt,
  is het wellicht verstandig om na de zomer met slechts drie teams uit te komen. Om de kosten van de zaalhuur te beperken zullen er voor het komende jaar minder uren worden ingehuurd.

  Op zich al stof genoeg om een interessante A.L.V. tegemoet te zien, dus komt allen!

  Het valt mij verder op dat er een aantal leden is dat wel competitie speelt maar zich buiten de wedstrijdavonden zelden op de club laat zien.
  Dit is jammer: we zijn al een kleine vereniging en een geringe opkomst is uiteindelijk minder leuk voor de leden die wel elke week trouw komen.

  Tot ziens in de zaal en natuurlijk op de 25e april bij de A.L.V.

  Groet,
  Ronald Bergman

 • 22 december 2015 Beste clubgenoten,  Nu het jaar er weer bijna op zit is het weer tijd voor ons traditionele oliebollen toernooi. De speeldatum is maandag 28 december, aanvang 20.30 uur.
  wederom zal er gestreden worden om de prachtige gouden oliebol, nu in het bezit van John Nijhof die deze trofee natuurlijk graag wil behouden.
  Aan ons om dit te voorkomen! Tevens is er aan deze prijs een fles Jägermeister gekoppeld, evenals aan de tweede prijs.
  Maar anders dan voorgaande jaren maakt nu een ieder kans op die 2e prijs door een uniek systeem bedacht door de toernooidirectie.
  Van alle deelnemers gaat één lootje met zijn/ haar naam in een bak. Voor elke gewonnen game verdwijnt wederom een lootje van betreffende persoon in de bak. Na de eerste poule wedstrijden volgt er een schifting waarna we verder gaan met een A- en B poule. De winnaar van de A poule krijgt de felbegeerde gouden oliebol met het flesje drank, alle andere maken kans op de tweede prijs!.
  Immers ieder heeft steeds voor een gewonnen game een lot ingeleverd. Des te meer lootjes in de bak van een persoon des te groter de kans dat deze de tweede prijs wint . Bij de prijsuitreiking wordt één lot uit de bak getrokken diegene die hierop vermeldt staat is de gelukkig winnaar van de tweede prijs.
  De winnaar van de eerste prijs is hiervan uitgesloten.
  Verder zal Joop zorgen voor de nodige oliebollen!! Graag zie ik jullie op de 28e december.

  Ronald Bergman.


 • 17 augustus 2015: Beste clubgenoten,  De meesten van ons weer terug van vakantie, een enkele nog een vakantie voor de boeg, wacht ons weer een nieuw tafeltennis seizoen.
  Maandag 24 augustus is de eerste dag dat wij onze batjes weer kunnen kruisen. Uiteraard heeft een ieder zijn of haar conditie perfect op peil gehouden, zo niet dan zullen de overtallige hoeveelheden vet er snel afgeslagen moeten worden,! Tijdens mijn vakantie liggend op een kiezelstrandje in Kroatië bereikte mij per verdwaalde ooievaar het bericht dat Sylwia bevallen is van een zoon genaamd Yari. Ronald en Sylwia van harte gefeliciteerd met jullie zoon!

  Maandag 7 september start de najaarscompetitie met de eerste wedstrijden.Zoals het er nu naar uitziet zijn we waarschijnlijk genoodzaakt het 4e team terug te trekken uit de competitie.
  Dit vanwege langdurige blessures van een tweetal spelers en een terugtrekking van een derde. Maar er blijven dan altijd nog drie teams over om onze clubkleuren te verdedigen. Uiteraard wens ik ieder veel speelplezier toe!

  Ronald Bergman.


 • 25 maart 2014: Van de voorzitter...

  Competitie perikelen. Na een bestudering van de standen van onze vier teams kom ik tot de conclusie dat de competitie tot nu toe geweldig gaat! De eerst drie teams staan alle drie op de derde plaats in hun respectievelijke poules,en dit met nog vier wedstrijden te gaan. Alleen het vierde team moet vrezen voor degradatie.

  Het 1e team met als kopman Ronald v A. zit in een zeer spannende poule E in de 2eklasse. Vertoevende op de derde plek kan het nog kampioen worden maar ook nog degraderen. Gelukkig stoomt Ronald door als een betrouwbare diesel en heeft good old John Nijhof de opgaande lijn weer te pakken. Rob v.Sloten pruttelt en vecht voor wat hij waard is, respect voor zijn instelling. Mijn verwachting is toch wel dat ons vlaggenschip zich handhaaft in de 2e klasse.

  Het 2e team bevindt zich ook op een veilige en zeer knappe derde lpaats in poule M van de 3e klasse. Vooral Gerwin presteert goed te bedenken dat hij voor het eerst in de derde klasse speelt! Ook Dinand draait een redelijke competitie. Verder moet dit team het hebben van zijn invallers, met name super sub Marcel heeft al heel wat puntjes voor dit team verzameld.

  Het 3e team uitkomende in de 4eklasse staat ook op de derde plaats, drie maal is scheepsrecht. Dit team is met 35punten een stevige middenmoter met als gangmaker Marcel en als goede tweede Joop. Fons is weer aan het terugkomen na blessureleed en op zoek naar wedstrijdritme. Frans presteert wisselend en is op dit moment in retraite.Rob Former heeft zich gelukkig bereid getoond dit team te versterken.Volgend seizoen misschien kampioen?

  Als laatste team 4 ook uitkomend in de 4e klasse, helaas staat dit team stijf onderaan met 16 punten en lijkt degradatie onafwendbaar. Nu zit dit team in een moeilijke positie, ook hier problemen met de personele bezetting. Mijn persoon {RonaldB} langdurig geblesseerd, Jorden die niet altijd kan en Christiaan die prive een moeilijke tijd doormaakt. Zoals waarschijnlijk wel bekend is zijn vrouw al lang ernstig ziek, wij wensen Christiaan en z'n vrouw heel veel sterkte! Blijft Bert over als rots in de branding, samen met Jorden en Christiaan moet hij vooral de kar trekken. Gelukkig is Sylwia tussentijds bereid gevonden dit team te versterken, met haar Poolse vastberadenheid moet dit punten opleveren.

  Dit alles beschouwend lijkt het mij onafwendbaar dat wij in de komende najaarscompetitie afslanken naar drie teams. Eerste reden is dat we nu al grote problemen hebben om de teams rond te krijgen, maar we dienen ook rekening te houden met tussentijdse uitval door blessures.Als wij als vereniging toch door willen gaan met vier teams dan zullen er toch op zijn minst twee verse competitiespelers bij moeten komen!

  Tot slot laat ik niet vergeten de recreatie spelers{sters} te memoreren. Ook zij zorgen voor sfeer en gezelligheid binnen de club en dat zijn mijns inziens de twee belangrijkste dragers van onze vereniging. Als afsluiting wens ik ieder veel speelplezier,


  Ronald Bergman.


 • 1 september 2013: Beste clubgenoten,

  De vakantie zit er weer op. Ik heb drie weken fantastisch weer gehad in Frankrijk in resp. de Provence en de Ardeche. De conditie op peil gehouden met fietsen en af en toe een balletje geslagen op de bekende camping tafeltennistafels. Deze tafels zijn standaard voorzien van een ijzeren- of betonnen "net"wat tot voordeel heeft dat een netbal geen irritatie meer veroorzaakt. Immers raakt de bal nog net het "netrand"dan stuitert het balletje of met een noodgangretour afzender of springt ver weg over de tafel. Misschien een tip voor de NTTB ?
  Natuurlijk hoop ik dat jullie ook een fijne vakantie hebben gehad en is de accu weer volledig opgeladen voor het komende seizoen. Maandag 2 september starten we weer met frisse moed , graag tot dan.

  Ronald Bergman. (voorzitter)


 • 24-12-2012 Beste clubgenoten,

  Nog enkele dagen te gaan en we luiden 2012 uit en maken een start met 2013. Voor onze club werd dit jaar agfgelsoten met het 'olieboltoernooi' met als extraatje een geweldige verloting. Deze verloting, georganiseerd door Rob & Rob (hartelijk dank hiervoor !) bracht € 140 op, bestemd voor de clubkas. Het tafeltennistoernooi verliep op rolletjes, de toernooidirecteur Gerwin had dit weer uitstekend georganiseerd. Er was een troostfinale poule met als uiteindelijke winnaar Diet. In de 'grote' finale speelden Jorden en Stanislav tegen elkaar met als terechte winnaar Jorden Leuverman.
  Is hier sprake van de doorbraak van een nieuwe 'jonge' lichting ? Bij de laaatste clubkampioenschappen werd ook al een 'youngster' kampioen in de persoon van Marcel Oudijk. De 'oudjes' hadden hierbij het nakijken. Deze tendens lijkt zich door te zetten. Zet de verjonging ook bij onze club dan eindelijk door of is hier sprake van een eenmalige stuiptrekking van de jongere garde en wordt de hiërarachie in 2013 weer hersteld in de 'oude' vorm ? We kunnen er niet omheen dat Marcel tijdens de clubkampioenschappen boven zichzelf uitsteeg, ik heb hem daarna eigenlijk niet meer zien vlammen. Ook tijdens het olieboltoernoooi kwam hij niet in het stuk voor.
  De fantastische oliebolbokaal prijkt nu bij Jorden op de schoorsteenmantel, hierbij aangetekend dat John Nijhof welhaast opgelucht leek van de 'bokaal' verlost te zijn.
  Maar genoeg gepraat: op 6 januari lonkt het 'Torenstadtoernooi' waarbij TTV Warnsveld weer rijkelijk vertegenwoordigd is. Hier zal blijken hoe de werkelijke krachtsverhoudingen binnen onze vereniging liggen. Tot slot wens ik jullie allen hele fijne feestdagen en een voorspoedig, sportief en gezond 2013 !

  Van de voorzitter, groetjes, Ronald
 • 19 november 2012

 • Beste clubgenoten,

  De najaarscompetitie zit er alweer bijna op, met nog een ronde te gaan. Het is zeer spannend in de verschillende klasses met kans op degradatie en kans op promotie. Het eerste team strijd tegen degradatie in een zware poule waar de twee laatste degraderen. Hulde voor de strijd van deze mannen die de clubeer hoog houden! Met nog een wedstrijd te gaan staan zij op de voorlaatste plaats met nog steeds kans op lijfsbehoud! Ronald van Amersfoort is wat betreft percentage op dit moment de onbetwiste kopman met 67%, gevolgd door John Nijhof en Rob van Sloten.

  Warnsveld 2 staat op dit moment ook voorlaatste maar kan ook nog stijgen. altijd omhoog blijven kijken mannen! Stanislav is in dit team de beste man met 60% gevolgd door Dinand John Scholing en good old Joop.

  Warnsveld 3 lijkt veilig op de 4e plaats, moet zich kunnen handhaven. Fons presteert prima met een percentage van 60% , Bert en Christiaan doen ook goed mee. Rob Former heeft helaas weinig meegespeeld ivm een vervelende armblessure ofwel een "visarm"

  Warnsveld 4 staat met nog een wedstrijd te gaan op de 2e plaats, helaas staat de nummer een teveel punten los om nog in te halen. Misschien een kampioenschap in de voorjaarscompetitie? Gerwin is de absulote kopman in team met een percentage van 92% ! Zijn trainingsijver werpt z'n vruchten af. Marcel, onze oud[e] voorzitter doet ook goed mee met 81% ik had op een hoger percentage gerekend aangezien hij niet meer de druk voelt van het voorzittersschap! Frans met 50% doet ook keurig mee gevolgd door Sylwia zij zit steeds dicht bij winst een duidelijk talent voor de toekomst.

  Warnsveld 5 staat op dit moment bovenaan met als direkte concurrent Gelvandria 9 die op 5pnt. achterstand staat met nog 1 wedstrijd in te halen. Jorden scoort met 96% een uitstekend resultaat is duidelijk de beste van dit team gevolg door Arie met 93% natuurlijk ook een uitstekende prestatie. Ronald Bergman en Michael volgen uitstekend. Ook in deze poule is het nog niet beslist!

  Zo dit waren de competitie perikelen.
  Als laatste wil ik jullie attenderen op het komend Oliebol toernooi op 17 december , waarbij gestreden wordt om de Oliebol bokaal op dit moment in handen van John Nijhof.
  Als allerlaatste een oproep voor de ALV gepland op 3 december hier volgt nog nader bericht van.

  Groetjes , Ronald Bergman.


 • Vrijdag 9 december 2012

  Team 3 Kampioen !
  Zoals jullie wellicht weten is het 3e team bestaande uit Bert Arends, Christiaan ter Stake, Frans Schoenakers, Joop van Laarhoven en Erwin Stok kampioen geworden in de 4e klasse.
  Van harte gefeliciteerd met deze prestatie ! Joop had een bijna 100% score, Christiaan en Frans speelden degelijk als altijd en Gerwin was de coming man die een jaar geleden nog in de 6e klasse acteerde. Komende maandag 12 december zal dit team hiervoor in de bloemetjes worden gezet. Dus komt allen !

  Verder goed nieuws is dat het 2e team, onder bezielende leiding van Marcel, er opnieuw is in geslaagd het zich te handhaven in de 3e klasse. Het eerste team speelde zeer konstant en eindigde op een mooie gedeelde 2e plaats in de 2e klasse.

  Team 4 stelde teleur in de 6e klasse en eindigde op de voorlaatste plaats. Diet en Agnieszka deden hun best en speelden voor hun doen prima. Sylwia en Arie voldeden ook aan de verwachting, alleeen Ronald zakte duidelijk door de ondergrens: dit kan en moet beter !!

  Wel, tot zover alle competitie perikelen. Ik zie jullie graag weer komende maandag, met als hoogtepunt de huldiging van team 3 !!

  Groet, Ronald Bergman

  23 september 2011

  Beste clubgenoten,

  De herfst heeft zijn intrede gedaan en we zijn alweer zo'n drie weken aan het tafeltennissen. De ALV is inmiddels ook gepasseerd met als belangrijkste punten het besluit tot aanschaf van een nieuwe tafel en het afzien van een geplande contributie verhoging. Dit betekent wel dat wij moeten proberen nieuw leden te werven, dus hierbij een oproep aan eenieder weet je iemand die eens wat sportiefs wil doen op maandagavond neem hem of haar mee voor een kennismaking met onze unieke vereniging. Nog even terugkijkend op het afgelopen seizoen blijkt de afgelopen feestavond georganiseerd door Rob&Rob in zeer goede aarde te zijn gevallen en sprak men de wens uit ook het komend seizoen dit weer te prolongeren. Namens iedereen wil ik Rob&Rob nogmaals hartelijk danken voor de organisatie van deze avond. Neem maar van mij aan dat het verrekte moeilijk is elk jaar weer iets te bedenken met een beperkt budget. Nogmaals hulde aan de organisatoren.

  Nog even wat betreft de clubkleding speel je competitie dan kan je een nieuw shirt aanschaffen bij Houx Sport. De kosten van het shirt bedraagt 18.00euro bij eventuele aanschaf van broek betaal je voor het broekje 15.00euro . Voor het passen van shirt kan je naar Houx Sport.

  De competie is alweer een week gevorderd met voor ons eerste team een vootreffelijke overwinning op Olst 1, dit is een zeer sterk team dat elk jaar degradeerd uit eerste klasse en vervolgens weer kampioen wordt in de tweede klasse. O ja Rob van Sloten heeft zijn noppen afgezworen en wist toch twee partijen te winnen.

  Tot slot wens ik ieder heel veel succes in de competie, veel speelplezier en nazitten is ook gezellig!!

  Groetjes Ronald Bergman.

  22 juni 2011:

  Best clubgenoten

  Op de langste dag van het jaar nog even een kort woordje van de voorzitter.
  De poulewedstrijden van de bekercompetitie zitten er weer op, met een succes voor team 1. Dit team, bestaande uit John Nijhof, Gerwin Stok en Ronald en Sylwia van Amersfoort, gaat door naar de volgende ronde. Proficiaat en succes met het vervolg. De andere twee teams zijn blijven steken in hun poulewedstrijden.
  Het seizoen zit er bijna op, met nog één maandagavond te gaan. Op deze laatste speelavond is er gelegenheid het nieuwe clubtenue te zien, te passen en te beoordelen.
  Dit dankzij de inspanningen van Jorden Leuverman. Wij proberen voor de start van de najaarscompetitie het nieuwe clubtenue geregeld te hebben. Dus nogmaals: komt dat zien en passen !
  Komende zaterdag is het feest !
  Dit jaar hebben Rob en Rob een culturele draai eraan gegeven. Ik ben benieuwd en hoop velen van jullie te zien.
  Tot slot wens ik een ieder een fijna vakantie en een gezond weerzien in augustus, bij de start van het seizoen op maandag 15 augustus.

  Tot ziens, Ronald Bergman  17 maart 2011;

  Beste clubgenoten,

  Zo halverwege de voorjaarscompetetie leek het mij een goed moment om even een korte evaluatie te houden over het reilen en zeilen van onze vijf competitie spelende teams.

  Team 1,het vlaggenschip van onze vereniging ,bestaande uit Rob van Sloten John Nijhof Ronald van Amersfoort en Stanislaw Wantoch Rekowski draait uitstekend mee in de top van de 2e klasse. Op dit moment staan zij op een keurige 2e plaats in hun poule een prima resultaat .

  Team 2 vorm gegeven door Dinand Brocker Marcel Oudijk John Scholing Fons Evers en als slapende reserve Rob Former doet het ook prima in de 3e klasse. Op de derde plaats halverwege de competitie een plaats om vast te houden,uitstekend!

  Team 3 spelend in de 4e klasse bestaande uit Joop van Laarhoven{100%!} Christiaan ter Strake Frans Schoenakers en Bert Arends staat op dit moment bovenaan, lonkt hier het kampioenschap?! een uitstekende prestatie tot nu toe hou dit vol.

  Team 4 bestaat uit Ronald Bergman Jorden Leuverman Arie Bosman en Richard Lammers heeft het moeilijk in de 5e klasse. Zij staan op de laatste plaats maar de situatie is nog niet uitzichtloos. Dankzij invaller Gerwin Stok zijn in afgelopen weer 12 puinten toegevoegd met een sterke eindsprint moet behoud in deze klasse haalbaar zijn! Vooral Arie Richard en Ronald moeten er nog een schep[je] bovenop doen.

  Team 5 bestaande uit Diet te Laak Niehot Agnieska Gonerska Sylwia van Amersfoort en Gerwin Stok staat op een keurige 3e plek in de 6e klasse. Met name Diet en Agnieska boeken progressie. Sylwia doet het heel goed[83%!] en Gerwin hoort tot de buitencategorie in deze klasse maar dat wisten we al.

  Nog even ter herinnering maandag 18 april staan de clubkampioenschappen gepland. Wat betreft de algemene ledenvergadering, deze is gepland voor maandag 2 mei. Wederom hebben Rob en Rob zich ingezet om de jaarlijkse feestavond te organiseren hulde hiervoor! Een datum staat al vast: zaterdagavond 25 juni. Geef je op bij Rob en Rob!!! het wordt vast weer een superavond!

  Tot slot wens ik ieder nog veel speelplezier,

  Ronald Bergman.

  4 februari 2011

  Beste leden,

  De eerste competitieronde van de voorjaarscompetetie zit er alweer op de verslagen en resultaten staan op onze website vermeld.
  Ook de eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar is gepasseerd waarbij een planning is gemaakt betreft de clubkampioenschappen en de algemene ledenvergadering. Noteer alvast in de agenda :

  Clubkampioenschappen maandag 18 april
  Alg.ledenvergadering maandag 2 mei

  Wij hopen op beide avonden op een grote opkomst.

  Ronald Bergman.

  4 februari 2011

  Beste mensen,

  Ik heb onderstaande mail ontvangen ViaReva en gemeend hier positief op te reageren. Maandag 7 februari komen om 20.15 uur er twee mensen kijken om de eventuele mogelijkheden te bekijken en te bespreken. Rob wil jij onderstaand bericht en mijn mededeling op de website zetten?

  Geachte heer Bergman,

  ViaReva is een revalidatie centrum voor volwassenen en jeugd in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Wanneer een persoon een lichamelijke beperking heeft, wordt het 'normale' dagelijkse leven ernstig verstoord. Deze beperking kan het gevolg zijn van een ernstig ongeval of een hersenbloeding, maar ook een chronische aandoening kan de oorzaak zijn. Het revalidatieteam van ViaReva ondersteunt de revalidanten bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van uw leven. Zij werken samen aan een nieuwe betekenisvolle toekomst. Een revalidatieproces wordt voor een deel ingevuld door de bewegingsagogen. Zij zorgen voor sport- en spelaanbod binnen de revalidatie. De zorg voor de revalidant staat op de hoogste prioriteit, daarbij hoort ook een stukje nazorg. Op een gegeven moment is de tijd aangebroken dat de revalidant bij ViaReva klaar is met de behandeling. Het integreren bij een sportvereniging wordt een steeds groter issue. Voor de revalidant is het van zeer groot belang om in beweging te blijven, daarom is het goed om te zien dat steeds meer sportverenigingen hierop hun aanbod willen uitbreiden.

  Wij zijn bezig met een sportdoorverwijssysteem. Hierin zijn wij op zoek naar sportverenigingen die open staan voor samenwerking. Zo verwijzen wij revalidanten die uitbehandeld zijn door naar een sportvereniging die bij hun past. Nu willen wij graag iets meer informatie over uw sportvereniging en hebben een aantal vragen. *Staat u open voor samenwerking? *Zouden wij een keer langs kunnen komen om een aantal zaken te bespreken en alles te bekijken?

  Met vriendelijke groet,
  Manja Schilstra

  ViaReva, Revalidatiegeneeskunde Zutphen

  Notulen ALV d.d. 30-08-2010

  3 januari 2011

  Welkom in 2011 !

  Allereerst wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 en de zieke onder ons een spoedig herstel toe. Na de feestdagen de drank en de oliebollen wordt het weer tijd om de overtollige vetrandjes eraf te slaan. Op zondag 9 januari kunnen we ons tafeltennistalent weer meten met andere tafeltennissers tijdens het Torenstad toernooi, waarna de voorjaarscompetitie weer lonkt. Ook de niet competitie spelende leden wens ik weer veel speelplezier toe, recreanten is een andere benaming voor hen maar recreanten zijn wij allemaal.

  De bekercompetitie zit er wat betreft onze vereniging weer op. Warnsveld 1 bestaande uit Christiaan te Strake Bert Arends en Frans Schoenaker hebben gestreden voor wat ze waard waren en uiteindelijk als voorlaatste geëindigd in hun poule. Hierbij moet worden aangetekend dat ze waren ingedeeld in de 3e klassen poule A, in de gewone competitie is dit team een constante 4e klasser, dus op deze pretatie is niets aan te merken. Warnsveld 2 bestaande uit Jorden Leuverman en mijn persoon eindigde in de 6e klasse poule als 5e in de middenmoot. Dit resultaat is vooral te danken aan Jorden, ik moet nog veel trainen om mijn niveau te halen.

  Op de eerste speeldag in het nieuwe jaar wens ik ieder weer veel speel plezier, ik moet helaas verstek laten gaan mijn vrouw wordt dan 50 jaar! O ja denk nog even aan onze "oude " voorzitter nader bericht volgt.

  Ronald Bergman.


  "vastbijten"  06-12-2011:

  De sportwereld stond de afgelopen periode op zijn kop. Een niet bij nader te noemen topsporter zette zijn tanden letterlijk in die van de tegenstander. Soms wint de emotie het wel erg letterlijk van het gezond verstand, zo bleek. De drang om te winnen ten koste van wat dat ook moge zijn leverde niet allen puntverlies maar ook een schorsing op.

  Gelukkig hebben wij binnen onze tafeltennissport nog geen ervaring met bijtgrage spelers. Wel anderszins hebben onze leden zich vastgebeten in hun tegenstanders. Dit heeft geresulteerd in een prachtig behaald kampioenschap van team 4 waarvoor nogmaals hulde. Met de spelers Jorden Leuverman, Richard Lammers, Gerwin Stok en Arie Bosman werd deze puike prestatie geleverd.

  Opmerkelijk daarnaast is dat er ook leden zijn die na een periode recreatief oefenen nu ook in competitieverband spelen. En hoe, Diet te Laak heeft haar tegenstanders weliswaar niet gebeten, zelfs niet in hen vastgebeten maar wel de eerste stappen gezet om wedstrijden te winnen. Diet, ga zo door! Daarnaast zijn we altijd blij als nieuwe leden zich aandienen. Tim ter Weide heeft zich aangemeld en heeft blijkt gegeven van enig talent. Helaas is Tim geveld door ziekte, maar wij hopen dat Tim nadat hij goed hersteld is zich van zijn beste kant laat zien!

  Tot slot merk ik op dat ik mijn rol als voorzitter van de ttv warnsveld per 1 januari beëindig. Vele jaren heb ik getracht mijn bijdrage te leveren voor de club. Eerst als Bestuurslid, later als wedstrijdsecretaris en de laatste periode als voorzitter. Met mijn mede bestuursleden Ronald van Amersfoort en Dinand Brocker hebben wij getracht het beste voor de club te organiseren, te coördineren en te begeleiden. Samen met onze leden slagen we er steeds weer in om deze unieke vereniging staande te houden en zowel voor recreanten als competitiespelers aantrekkelijk te blijven.

  Ik dank een ieder voor het in mij gestelde vertrouwen en zal mij ook als lid verdienstelijk blijven maken voor de vereniging. Vanaf januari 2011 zal Ronald Bergman de voorzittersfunctie behartigen. Met nieuw elan en nieuwe ideeën zal Ronald door een andere bril (hoe kan het ook anders, Ronald is werkzaam bij opticien!!) zich vast en zeker vastbijten in alles wat er rondom de club gebeurd. Ik wens Ronald heel veel succes en wens allen prettige feestdagen toe!

  Marcel Oudijk

  27-10-2010: Mededeling van de Voorzitter:

  Beste clubgenoten, Hier even een eerste bericht van de kersverse nieuwe voorzitter , officieel ingaand per 1 januari 2011. Vanaf deze datum zal ik de voorzittershamer overnemen van Marcel Oudijk die deze job jarenlang uitstekend heeft behartigd. Het zal moeilijk worden hem te evenaren, laat staan te verbeteren maar ik ga hiervoor wel mijn uiterste best doen. Marcel alvast bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren focus je nu geheel op het tafeltennis dat zal je spel ten goede komen. Als voorzitter van ttv Warnsveld ben ik woensdag 24 nov. jongstleden bij het gebruikersoverleg geweest van sporthal "de Kei". Namens optisport is er een mail uitgegaan naar de gebruikers met nogmaals het dringende verzoek geen gebruik te maken van de tafeltennistafels zonder toestemming van ons. Verder is ons gevraagd er op te letten dat er niet met vuil of ondeugdelijk schoeisel gesport wordt. Een andere noot is de kleedkamer en zaal netjes achter te laten wat m.i. door ons ook gedaan wordt. Ook blijken er steeds meer mensen hun fiets niet op de daarvoor bestemde plekken neer te zetten let hier even op, ook dit wordt volgens mij door ons altijd keurig gedaan. Rest mij jullie allen alvast heel fijne feestdagen toe te wensen en een goed en sportief 2011.
  Groetjes Ronald Bergman